Läkemedelsberoende och terapi - fortbildningsseminarium för kuratorer i primärvård.


Per Konradsson arbetar med Iatrogent substansberoende, dvs patienter som utvecklat ett beroende av förskrivna läkemedel (främst bensodiazepiner och opioider). Han kommer att utifrån aktuell forskning och egna erfarenheter och ge en kort orientering om dessa ämnen och effekterna av användande och går in på hur psykoterapier påverkas av intag, abstinens och utsättning av dessa.

Kursdatum och tid:
28/3, kl. 13-16
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Kurator
Innehåll:
• Föreläsning
• Fika
• Diskussion
Föreläsare:
Per Konradsson leg psykolog
TUB-mottagningen och Smärtteam Nord
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Mer info: Marie Nilsson, e-post: marie.i.nilsson@sll.se
Adress:
Solnavägen 4, Torsplan
Rum:
Tor
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmälan senast 21/3. Vägbeskrivning finns på www.camm.sll.se/om-oss/kontakta-oss.Tor ligger innanför dörren närmast trappan på plan 10. Dörren är öppen klockan 7:30-17:00. Själva konferenslokalen öppnar du med kod 1212 på dörrhandtaget. Välkommen! Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!