Välkommen till fortbildning om kostbehandling av barn


En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder samt matallergi.

Kursdatum och tid:
17-18/11+ 24-25/ 11, kl. 8:30-12:30
uppföljning 15/12.
eller
9-10/3+16-17/3, kl. 8:30-12:30
uppföljning 6/4 2021

Fortbildningen består av fyra halvdagar samt ett uppföljningstillfälle.

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Målgrupp:
Dietist
Innehåll:
Fortbildningen ges under fyra halvdagar och består av interaktiva seminarier och gruppdiskussioner samt en hemuppgift som redovisas vid uppföljningstillfället. Under fortbildniNengen behandlas följande områden:
• Ätproblematik hos barn och ungdomar- vad kan bidra till att det uppstår?
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt matallergi – vad innebär det i praktiken? Hur kan det påverka vardagsliv, matvanor, tillväxt och nutritionsstatus?
Lärandemål:
Efter genomgången fortbildning ska deltagaren kunna:
• identifiera nutritionsproblem hos barn och ungdomar med matallergi, ätsvårigheter och/ eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt ge individanpassade kostråd till barn och ungdomar och deras vårdnadshavare
• beskriva faktorer som kan bidra till att ätsvårigheter utvecklas
• förklara hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan påverka en individs matvanor, nutritionsstatus och vardagsliv på kort och lång sikt
Föreläsare:
Kliniskt verksamma dietister, barnläkare och logoped samt patientförälder
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information och ett utförligt program kan ges av Åsa Sidibeh Zetterlund, e-post: asa.sidibeh-zetterlund@sll.se
tfn 0739- 875024
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Digitalt via länk (Teams) på grund av Covid-19 och gällande rekommendationer
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer