Christina Sandlund disputerar


Distriktssköterskan Christina Sandlund disputerar den 23 nov om gruppbehandling vid sömnsvårigheter. Välkommen!
Tid: 9.00-12.

Aktivitetstyp:
0. Alla
Verksamhet:
Övergripande
Adress:
Plats: Karolinska Institutet, ANA 23, Campus Flemingsberg
Rum:
Föreläsningssal H2 grön