Nätverksträffar MI 2019


Uppdatering om MI utifrån senaste forskning, och information om projekt bl.a

Kursdatum och tid:
12/4 + 17/10, kl. 14-16
Målgrupp: Rehab-koordinatorer som genomfört Grundkurs i MI
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
• Övningar MI
• Föreläsningar
• Uppdatering om MI utifrån senaste forskning, information om projekt REKO och MI
• Lyssna på samtal, koda och återkoppla i MI-anda.
Lärandemål:
• Uppdatera sig om MI, forskning och projekt REKO och MI
• Bibehålla /utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal
Föreläsare:
Anne Claesson, MI-utbildare/handledare, APC, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Hallunda
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 vecka innan mötet.