Unikt erbjudande 2019 för rehab-koordinatorer (REKO): 3,5 dagars grundkurs i Motiverande samtal, MI


Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil med vilken du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta den egna drivkraften till förändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av samtalsstilen. Hemuppgift ingår också i kursen och beräknas ta en dag i anspråk. Kursen är kostnadsfri.

Kursdatum och tid:
24-25/1 + 15/3 + 23/5 halvdag

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Lärandemål:
Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• redogöra för olika begrepp i MI: samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter, förändringsprat, status quo-prat, dissonans, ambivalens och diskrepans
• praktiskt tillämpa MI
• förstå och redogöra för grunderna i kodning av samtal enligt MITI 4 och CLAMI
• redogöra för utveckling av egen MI-kompetens
Föreläsare:
Anne Claesson, MI-utbildare/handledare, APC, Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information: Anne Claesson, APC Telefon: 072-547 14 58 E-post: anne.claesson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast den 11 januari 2019