Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL


Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
13/11, kl. 14-16:30
Målgrupp: Samtliga professioner som träffar astma/allergi och KOL patienter inom AVC-områdena
Mörby och Norrtälje.Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL
Innehåll:
• Uppstart för nätverk. Information från APC
• Interprofessionell samverkan, Hanna Sandelowsky spec i allmänmedicin
• Inspirationsföreläsning Rehab, Sara Gripenbrant, Fysioterapeut
• Fika
• Diskussioner! Egna fall!
Föreläsare:
Sara Gripenbrant, Fysioterapeut


Kostnad:
Kostnadsfri
Adress:
Mörby akademiska vårdcentral
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Har du frågor om träffen kontakta: maria.rosengren@sll.se Telefon: 072-5035329