Behandlingsmodell för patienter med fetma


Känner du att du behöver praktiska verktyg då du möter patienter med fetma? Välkommen till denna utbildning där vi förmedlar en behandlingsmodell som bygger på motiverande samtalstekniker och beteendeförändring.

Kursdatum och tid:
8-9/5, kl. 8:30-16:30 + 13/6, kl. 8:30-12
Målgrupp: Personal i primärvården som möter personer med fetma och övervikt.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
• Fakta om fetma
• Mat och fysisk aktivitet vid fetma
• Bemötande, samtalet
• Behandlingsmanual
• Patientfall; Du kommer att få påbörja eget arbete enligt manualen inför uppföljningsdagen
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Kunna tillämpa och arbeta utifrån Regionala vårdprogrammet övervikt och fetma
• Förstå betydelsens av motiverande samtalsteknik vid beteendeförändring
• Kunna ge råd om mat och fysisk aktivitet för viktnedgång
• Kunna använda ett strukturerat arbetssätt vid behandling av fetma
• Känna till evidens för fetmabehandling


Föreläsare:
Olika professioner med erfarenhet inom området
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms län, se nedan för mer info.
Kontaktperson:
Katri Harcke, e-post: katri.harcke@sll.se, tfn 0724-51 48 21.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612

Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer