STRAMA PRIS-data, reflektion om antibiotikaförskrivning


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje.

Kursdatum och tid:
30/8, kl 13.15 - 16.30, med lunch från kl. 12. Fika serveras
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
13:15-13:45 Frakturkedjan i Tiohundra
Föreläsare:
Anna-Lena Fastén, specialist i allmänmedicin, STRAMA Stockholm
Annika Hahlin, leg apotekare, STRAMA Stockholm.
Hans Jutberger, geriatriker, Geriatrikkliniken, Tiohundra

Kontaktperson:
Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, fortbildningssamordnare Norrtälje, e-post: lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se
Adress:
Havsörnen, Norrtälje sjukhus
Kommentarer:
Anmälan och mer information: mona.tillberg@tiohundra.se