Nätverksträff - Rehabiliteringskedjan stroke/förvärvad hjärnskada för fysioterapeuter


Är du fysioterapeut och möter patienter med stroke/förvärvad
hjärnskada i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff onsdagen
28 oktober 2020. Nätverk är ett effektivt sätt att samverka,
kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar.

Kursdatum och tid:
28/10 kl.14-16
Målgrupp:Fysioterapeuter/sjukgymnaster som möter patienter med stroke/förvärvad
hjärnskada i sitt arbete

Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Presentation av dagsläget på kliniken där Du arbetar, vi går laget runt utifrån
anmälda deltagare
• Aktuellt från Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada
• Personcentrerat strukturerat vårdförlopp TIA/Stroke.
• Webb-SKU - kompetensutbildning om stroke för hela
strokevårdkedjan/Kunskapsteamet och Jonas Jonsson, leg fysioterapeut
Neuroteam Rehab Västra
• Stroke- och hjärnskadesamordnare Erik Engström och stroke- och
hjärnskadevägledare Emma Schött, informerar om uppdragen i Region
Stockholm
• Övriga frågor

Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada, Akademiskt primärvård
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Carmen Wärlinge 073-5248279 eller mail: carmen.warlinge@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Digitalt via teams
Rum:
Lokal: Tor
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 20 oktober Välkommen!