Välkommen till vårens PV-dag 29 maj


Till denna nätverksträff bjuds alla primärvårdsdietister i SLL/SLSO in. Temat för dagen är ”Enteral och parenteral nutrition”. Vi lär oss om val av sondnäring, upptrappning, åtgärder vid komplikationer, samt vad som är bra för oss dietister att kunna om parenteral nutrition och vi får höra om hur en dietist i ASIH arbetar. Under dagen blandas teori med patientfallsdiskussioner.


Kursdatum och tid:
29/5, kl. 9-16
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Nutrition
Målgrupp:
Dietist
Innehåll:
9.00- 10.00 Enteral nutrition Leg dietist Anette af Geijerstam, Karolinska Universitetssjukhuset 10.00- 10.30 Fika
10.30- 12.00 Enteral nutrition, teori och patientfallsdiskussioner 12-13 Lunch
13.00- 14.00 Erfarenheter från att arbeta som dietist i ASIH, grunderna i parenteral nutrition Leg dietist Charlotte Goodrose Flores, ASIH Stockholm Södra 14.00-15.30 Gruppdiskussioner patientfall, inkl. fika
15.30-16.00 Diskussion övriga primärvårdsdietistfrågor och utvärdering av dagen (tiderna kan komma att justeras något)
Lärandemål:
Efter dagen ska deltagarna ha kunskap om:
• Enteral nutritionsbehandling, beräkningar av behov, upptrappnings-scheman och ha kunskap kring komplikationer som kan uppstå och val av lämplig åtgärd
• Grunderna i parenteral nutrition, läkarens ansvar och dietistens roll
Kostnad:
Kostnadsfri, kaffe/ te och frukt förmiddag & eftermiddag.
Kontaktperson:
Åsa von Berens, asa.vonberens@sll.se eller 070-2107237. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Ljung/Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 15 maj. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer