Munhålans sjukdomar-slemhinneförändringar


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nacka Värmdö.

Kursdatum och tid:
14/3, kl. 14:30-18
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
14:30 Samling med förfriskningar
15:00 Munhålans sjukdomar-slemhinneförändringar
17:00 Mat
Föreläsare:
Karin Garming Legert, tandläkare

Kontaktperson:
Kajsa Sundqvist
Specialist i allmänmedicin
Fortbildningssamordnare
Sydost
Boo VC
Adress:
Boo Vårdcentral
Rum:
Konfrum: Program
Kommentarer:
Anmälan per e-post till: kajsa.sundqvist@sll.se Föranmälan senast 9/3 (e-post) med besked om du kommer och om du kommer att delta i middagen. OBS! Med tanke på kostnader för lokal och förtäring är din anmälan bindande! Varmt välkomna!