Föreläsning om hudförändringar och de vanligaste hudcancerformerna


När ska man reagera?

Kursdatum och tid:
27/4, kl. 13-16
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Föreläsare:
Johan Heilborn, specialist i dermatologi venereologi
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Nätverk Cancer i primärvården (Caprim), Akademiskt primärvårdsce
Kontaktperson:
nazmije.kelmendi@sll.se
Distriktssköterska/ Vårdutvecklingsledare, Caprim, APC. Administratör Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Ljung/Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson