Akademiskt Primärvårdscentrum & Allergicentrum Syd välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL


Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
23/5, kl. 14-16:30
Målgrupp: Samtliga professioner som träffar astma/allergi och KOL patienter inom AVC-områdena Huddinge/Flemingsberg och Liljeholmen
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Allergi, Astma och KOL
Innehåll:
• Deltagarnas egna fall och spirometrikurvor
• Dagens ämne: Arbetsmiljöns betydelse vid astma och KOL,. Per Gustavsson, öl, Centrum för Arbets- och Miljömedicin (CAMM)
• Fika
• Diskussioner!
Kostnad:
Kostnadsfri
Adress:
Alfred Nobels allé 23
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
sal 201
Administratör:
Lena Olsson