Att tolka verkligheten – synstörningar efter förvärvad hjärnskada (Fullbokad)


Förändringar av synförmågan efter stroke/förvärvad hjärnskada är vanligt. Vilka är de vanligaste störningarna och hur behandlar vi dem?

Kursdatum och tid:
21/3, kl. 13-16:30
Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder som arbetar i Neuroteam

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Rehabilitering
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Logoped
Innehåll:
• Vanliga synförändringar efter förvärvad hjärnskada.
• Bedömning och träningsinsatser utifrån rehabteamets olika professioner (logoped, fysioterapeut, arbetsterapeut).
• Workshop, yrkesspecifika.
Lärandemål:
Att ha kunskap om vanliga synförändringar efter förvärvad hjärnskada och hur vi kan behandla/träna dessa.
Föreläsare:
Märta Lindstedt överläkare, Lena Hamelius/Maria Jakobsson arbetsterapeut, Eric Lindström logoped, Miriam Engström fysioterapeut Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm
Kostnad:
600 kr, exkl. moms
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Carmen Wärlinge, strokesamordnare, tfn 072-524 82 79 eller mail carmen.warlinge@sll.se Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se tfn 073-05 05 612
Adress:
Alfred Nobels allé 23
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
Sal: 202
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer