Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för arbetsterapeuter


Är du arbetsterapeut och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff onsdagen den 21 februari. Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar. På vår träff får du information om några pågående forskningsprojekt och möjlighet att tillsammans diskutera gemensamma frågor. Välkommen!

Kursdatum och tid:
21/2, kl. 13:30-16

Målgrupp: Arbetsterapeuter som möter patienter med stroke i sitt arbete
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Arbetsterapeut
Innehåll:
• Martha Gustavsson, doktorand Karolinska Institutet
- Utveckling av webplattformen F@CE – för ökad delaktighet
• Sebastian Lindblom, doktorand Karolinska Institutet
- The Missing Link: Övergångar från sjukhus till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön- ett nulägesperspektiv

Presentation och efterföljande diskussion på vilket sätt de nya Nationella riktlinjerna för stroke berör oss arbetsterapeuter som arbetar inom rehabiliteringskedjan stroke?

Kom gärna med förslag om övriga punkter!
Kostnad:
Kostnadsfri, Kaffe/te
Arrangör:
Strokesamordnarna, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Christina Eriksson, tfn 073-037 68 80 eller e-post: christina.n.eriksson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612
Adress:
Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10
Rum:
Tor
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmälan senast 8 februari. Ytterligare information kan ges av Christina Eriksson tfn 073-037 68 80 eller e-post: christina.n.eriksson@sll.se På www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera. Välkommen!