Inbjudan till nätverksträff för MI-ambassadörer den 28 mars 2018


Eftermiddagen är ett tillfälle för dig att träffa andra MI-ambassadörer och bland annat få återkoppling, i MI-anda, på inspelat samtal. Vi uppdaterar oss även om forskningen inom MI. Utrymme finns för diskussion om MI.

Kursdatum och tid:
28/3 kl. 14-16
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Lärandemål:
• kunna återkoppla i MI-anda på inspelade samtal
• kunna reflektera över och diskutera om forskning inom MI
Kontaktperson:
Ytterligare information:
Anne Claesson, MI-utbildare och handledare, APC, e-post:
anne.claesson@sll.se, tfn: 072-547 14 58
Adress:
St Eriks AVC/VC Fleminggatan 24
Rum:
Plan 2
Kommentarer:
Anmäl dig till anne.claesson@sll.se Anmälan senast den 21 mars. Har du någon fråga du vill ta upp för diskussion? Mejla den gärna till mig innan.