Inbjudan till YOGA fortbildningsaktivitet: Uppföljning


Deltog du i APC:s yogakurs 2016? Då är du varmt välkommen till denna eftermiddag då du får möjlighet att öva, repetera, fråga och diskutera om yogaövningar från de två programmen som Marian Papp forskat på och instruerat. Maria Lejdeby inleder dessutom eftermiddagen med ett prova-på-pass och berättar hur hon arbetar med sin yoga.

Kursdatum och tid:
13/2 kl. 13-16:30

För fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården som gått kurs i att instruera yoga för personer med Astma, KOL, hjärt-kärlsjukdomar och ryggbesvär
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Målgrupp:
Fysioterapeut
Innehåll:
• 13.00 -14.15 Maria Lejdeby, leg. sjukgymnast/fysioterapeut, specialist i mental hälsa, yogainstruktör
• 14.15 -16.15 Marian Papp, med. dr och yogainstruktör
Lärandemål:
Efter avslutad fortbildningsaktivitet ska deltagaren kunna:
• reflektera och diskutera forskningen om yoga och om övningar i yogaprogram 1 och 2
• demonstrera och instruera övningar i yogaprogram 1 och 2
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information:
Anne Claesson, FPU-ledare för fysioterapeuter/sjukgymnaster, e-post:
anne.claesson@sll.se, tfn: 072-547 14 58. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Alfred Nobels allé 23, entreplanet
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
SPACE (gympasal)
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Om du har erfarenhet av och frågor om yogan som kan belysas under eftermiddagen får du gärna maila dessa innan till: anne.claesson@sll.se Anmälan senast 26 januari