Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI- lett av MI-ambassadörer


Inbjudan 2018 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI.
Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med stärkande kollegial återkoppling. Under 2017 har projekt pågått och utvärderats med gott resultat.
Vi fortsätter därför under 2018 med liknande modell: du deltar i en grupp som träffas 4 eftermiddagar under året och som leds av MI-ambassadörer.
Du bör ha spelat in samtal tidigare då du bidrar med del av samtal (5-10 minuter) vid varje tillfälle vilket du får kollegial återkoppling på i MI-anda.

Kursdatum och tid:
Grupp SYD (Gröndals VC) 13/2 + 24/4, kl.14-16.30
Grupp NORR (Mörby AVC) 14/2 + 17/4, kl.14-16.30
Grupp CITY (Stockholms sjukhem) 6/3 + 29/5, kl.14-16.30.

Datum för hösten inte fastställt än.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska, Annat, Specialistsjuksköterska, Logoped
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna känna tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information:
Anne Claesson, APC, anne.claesson@sll.se, tfn: 072-547 14 58. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer