Lär mer om undernäring och nutrition hos äldre


Kursdatum och tid:
31/10, kl. 14-16 Husby Akalla Vårdcentreal
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Nutrition
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
Systematiska metoder för identifiering och uppföljning av risk för undernäring. Strukturerat arbetssätt för förbättrad kost och ätande hos äldre i riskzonen för undernäring.
Föreläsare:
Liisa Samuelsson, Distriktssjuksköterska, MSc, vik FPU-ledare, Akademiskt primärvårdscentrum
Kostnad:
Kostnadsfri, fika serveras
Kontaktperson:
Anmälan sker senast 4/9 resp. 30/10 till: pernilla.alencar-siljehag@sll.se
Adress:
5/9 Kungsängens vårdcentral, personalrum eller 31/10 Husby Akalla vårdcentral, konferensrum