Välkommen till nätverksträff om äldremottagningar i primärvården


Syftet med denna nätverksträff är att inspirera och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte i kollegiala samtal kring äldremottagningar.

Kursdatum och tid:
21/3 kl. 13:30-16:00
De som arbetar med äldremottagning i primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Äldres hälsa
Innehåll:
• Erfarenhetsutbyte, hur kan vi vidareutveckla äldremottagningen?
• Goda exempel
Föreläsare:
Vårdutvecklingsledare på APC och representanter från HSF
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med HSF
Kontaktperson:
För mer information kontakta: Liisa Samuelsson, e-post: riitta-liisa.samuelsson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
HSF, Hantverkargatan 11B
Rum:
Hantverkaren
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
På www.akademisktprimarvardscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera. Avbokning sker via mail till Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se