Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och ungdomar


Vill du lära dig använda Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och öva på bemötande och samtal som främjar fysisk aktivitet? Vill du skaffa dig kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) för barn? Då är det här rätt kurs för dig! Kursen kommer att genomföras digitalt.

Kursdatum och tid:
11/3, kl. 8:45-16:30 samt uppföljning 20/5 kl. 9-12

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Målgrupp:
Annat
Innehåll:
• Fysisk aktivitet och barn, effekter och behov vid olika åldrar
• FYSS, evidens och rekommendationer
• Kunskap om Stockholms FaR-ledarnätverk
• FaR-samtalet med barn/ungdomar och vårdnadshavare
• Samtalsövningar utifrån FaR-materialet
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Tillämpa FYSS
• Använda metoden FaR för barn och unga utifrån ett patientcentrerat och empatiskt förhållningssätt
• Använda Stockholms FaR-ledarnätverks sökverktyg
Kostnad:
Kostnadsfri, se nedan för mer information.
Kontaktperson:
Kursansvarig: Anna Bohlin, familjeterapeut och specialistsjuksköterska barn och ungdomars hälsa. Vårdutvecklingsledare Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) Handlingsprogram Övervikt och fetma (HPÖ) samt Fysisk aktivitet på Recept (FaR) för barn. anna.bohlin@sll.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612

Adress:
Digitalt via Teams
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer