VESTA vårprogrammet 2018, delmål 19 resp. a5


VESTA är kurs i vetenskapligt projektarbete för ST läkare i allmänmedicin.

Kursdatum och tid:
Kursen startar med introduktionsdag i december 2017 och avslutas under november 2018.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Målgrupp:
ST-läkare
Kostnad:
35 000 kr
I avgiften ingår:
15 kursdagar utspridda över perioden. Handledare under ett år. Kursmaterial.
Kontaktperson:
Vid frågor mejla jorgen.syk@sll.se

Bifogade filer