Rehab vid Covid-19/Dysfagibehandling i primärvården


Är du logoped i neuroteam och/eller vårdval logopedi, då är detta ett tillfälle för dig. Går utmärkt att delta även om du inte deltog vid föregående tillfälle.

Kursdatum och tid:
26/11, kl. 13-15:45
Målgrupp: Logopeder i neuroteam och vårdval logopedi.
Senaste anmälningsdatum 18 november.

Rehab vid Covid-19.
Anna Rytter, Leg. Fysioterapeut specialist inom respiration föreläser kring rehabilitering av patienter med Covid-19.

Dysfagibehandling i primärvården.
Efter önskemål följer vi upp föregående utbildningstillfälle för att diskutera upplägget kring sväljbehandling- vi möts i smågrupper på Teams och diskuterar.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Logoped
Innehåll:
• Föreläsning
• Workshop
• Diskussionsgrupper.
Lärandemål:
Ökad kunskap om:
• Rehabilitering vid Covid-19.
• Andning vid Covid-19.
• Upplägg av evidensbaserad rehabilitering av sväljsvårigheter
• Skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte
Föreläsare:
Anna Rytter, Leg. fysioterapeut specialist inom respiration
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Helena Winkler, 08-123 367 30 helena.winkler@sll.se , Carmen Wärlinge, 072-524 82 79, carmen.warlinge@sll.se Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada.
Adress:
Webbinar via Teams
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Övrig information; OBS! Sätt siffran 1 eller 2 efter ditt namn i samband med anmälan utifrån vilken diskussionsgrupp du vill tillhöra, grupp 1=patienter med Covid-19 eller grupp 2=dysfagibehandling. Ha gärna en pep-pipa att öva med. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.