Radiologi


Allmänläkarnätverket Söder – sydost med tema: Radiologi.
Digitalt via teams.

Kursdatum och tid:
21/10, kl. 13:30-16
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare
Innehåll:
• Föreläsningarna börjar 13.30 och slutar 16.00.
Föreläsare:
Thomas Lindahl, radiolog. MAL Unilabs
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Kajsa Sundqvist , e-post: Kajsa.sundqvist@sll.se
Adress:
Digitalt via teams i egen lokal
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.