Nordvästs kvalitetsdag


Höstens kvalitetsdag blir en digital halvdag! (förhoppningsvis kan vi återgå till Hufvudsta gård till våren)

Kursdatum och tid:
26/11, kl. 9-12
Målgrupp: Verksamhetschefer, MAL:ar och alla särskilt kvalitetsintresserade medarbetare i primärvården i Nordväst.
Digitalt via Teams (länk skickas till den som anmäler sig).
Anmäl dig senast den 20 november
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Innehåll:
9.00-9.10 Välkomna!
9.10-9.50 ALMA-smart digitalt verktyg till Take Care?
9.55-10.30 Starta digifysisk VC
10.30-10.55 Fikapaus
10.55-11.35 Vårdskador i första linjens vård-primärvård och på akuten. Problem och lösningar. 11.35-12.00 Avslutande reflektioner och tid för frågor
Föreläsare:
Fredrik Holmberg, ST-läkare, senior systemutvecklare
Mimmi Hellström, verksamhetschef
Victoria Vicentijevic, ssk, Capio VC Väsby
Rita Fernholm, specialist i allmänmedicin, Med Dr, FPU-ledare, Boo VC och APC
Kostnad:
Kostnadsfritt, skriv det i fakturaadressen vid anmälan
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Mattias Schmidt e-post: mattias.schmidt@sll.se
Adress:
Digitalt via Teams
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen! Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin på Råsunda VC, Fortbildningssamordnare och kvalitetssamordnare i Nordväst, Rita Fernholm, specialist i allmänmedicin, Med Dr, FPU-ledare, Boo VC och APC Sara Hallander, informationsläkare på HSF