Bedöma behandla och följa upp insatser för personer med artros


Bättre omhändertagande av personer med artros (BOA) ger en grundbehandling vid artros. Artrosskolan ger patienter med artros en evidensbaserad behandling med information, träning och viktkontroll. Hur gör vi detta teambaserat med ett personcentrerat perspektiv?

Enheter som registrerar i BOA-registret kan utvärdera sin verksamhet vilket ger möjlighet till jämförelse och förbättringar inom enheten – hur gör vi detta på ett effektivt sätt?

Kursdatum och tid:
25/11, kl. 9-16
Sista anmälningsdag: 13 november
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Rehabilitering
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Vad är artros och hur påverkar det vardagslivet?
• Upplägg av artrosskolan – hur, vad och varför.
• Varför är det viktigt att registrera? Grundläggande registerkunskap
• Utvärdering av artrosskolan – BOA.
• Teamarbete kring personer med artros – workshop
Lärandemål:
• Ha kunskap om hur man utifrån ett personcentrerat och teambaserat perspektiv bedömer, behandlar och följer upp personer med artros.
• kunna hålla och utvärdera artrosskola
• känna till mål och syfte med Nationella Kvalitetsregister
• känna till rutiner för anslutning och registrering i BOA-registret

Föreläsare:
Kristin Wetterling, leg sjukgymnast
Charlotte Wandrell, leg sjukgymnast
Lice-Lotte Johansson leg arbetsterapeut
Kostnad:
1200 kronor exkl moms/pers
Kontaktperson:
Christina Eriksson christina.n.eriksson@sll.se tfn 0730-37 6880 och
Cecilia Hunhammar cecilia.hunhammar@sll.se tfn 0765-260135
Adress:
Digitalt via Microsoft Teams
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer