Stroke: Akut och sekundär prevention


Allmänläkarnätverket Sydvästra Stockholm inbjuder till föreläsning med tema: Stroke: Akut och sekundär prevention.

Kursdatum och tid:
20/11, kl.14-16
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare
Innehåll:
• kl 14 Kosta Kostulas, verksamhetschef på Neuro Karolinska Universitetssjukhuset "Stroke – akut omhändertagande och sekundärprevention"
• 15 min paus
• Rehab: Carmen Wärlinge, fyisoterapeut och Christina Eriksson Leg arbetsterapeut, med lic Vårdutvecklingsledare - pratar om vårdkedjan från akuten tillbaka till HLM och primärvårdsrehan (neuroteam)
Kostnad:
Kostnadsfri
Adress:
Digitalt via Teams
Administratör:
Lena Olsson