Workshop i MI- repetera och fördjupa dina MI samtalsfärdigheter


Dessa två fristående tillfällen vänder sig till dig som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla din kompetens och till dig som är nyfiken på hur MI kan vara en hjälp och ett stöd i dina samtal om förändring med patienter.

Vi repetera de olika samtalsfärdigheterna både i teorin och med övningar utifrån era önskemål och behov. Det finns möjlighet att ta upp specifika svårigheter eller problemställningar som uppkommer under samtalen med patienterna.

OBS! Tillfällena kommer hållas som planerat, men om det fortfarande finns restriktioner för träff i stora grupper pga. Covid-19 kommer det att hållas på distans/webbaserat.

För att delta behöver du: dator/smartphone/surfplatta med kamera och högtalare, tillgång till enskilt rum.

Kursdatum och tid:
30/11, kl.13:30-16
Målgrupp: Du som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
MI/Motiverande Samtal
Innehåll:
• Teori, förhållningssätt och teknik
• Praktiska övningar
Föreläsare:
Jenny Lindrot leg dietist och vårdutvecklingsledare på APC.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Jenny Lindrot, e-post: jenny.lindrot@sll.se,
Sofia Trygg Lycke, e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Digitalt via Teams
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer