Premiärbloggare vill föra sin arbetsglädje vidare!

TinaNYHETTina Nyström Rönnås är först ut att skriva på CeFAM:s Lärandeblogg som startade den 4 juni. Hon ser fram emot att sig an uppgiften och vill gärna föra sin arbetsglädje vidare – både när hon handleder studenter och bloggar.


Tina Nyström Rönnås, som är allmänläkare vid Sjöstadsdoktorn i Hammarby Sjöstad, har arbetat med läkarstudenthandledning sedan början av sin ST-tid för nästan 15 år sedan.
– Att vara allmänläkare är väldigt roligt. Den arbetsglädjen vill jag gärna föra vidare. Studenterna ska känna sig trygga och nöjda hos oss, det är ett viktigt mål, säger Tina.

Lyssnandet och återkopplingen är den röda tråden i hennes arbete, både med studenter och med patienter. Det är viktiga ingredienser i den konsultationsmodell som lärs ut.
– Studenterna ska få verktyg så att de kan föra en professionell dialog med patienterna. Och förhoppningsvis kunna tillägna sig en modell för samtalet som de kan bygga vidare på. Jag försöker se till att varje student får inleda konsultationen så många gånger som möjligt under en dag, säger Tina.

Efter varje patientmöte försöker Tina hinna med att reflektera tillsammans med studenten hur konsultationen var, och sakligt belysa vad som gick bra och vad som kanske kunde göras på ett annat sätt.
– Vi försöker göra på liknande sätt kring undersökningsteknik, säger Tina.

Enligt Tina är det a och o att alla på vårdcentralen, även ledningen, är involverade i studentarbetet. Likaså att noggrant planera och schemalägga handledningen i allas tidböcker – gärna så att hela terminen är planerad före start.
– Det är bra om man någorlunda kan dra ned på tempot de dagar studenterna är på plats, i alla fall ha ordentligt med tid avsatt i början och i slutet av dagen En dröm vore att kunna halvera antalet patienter när man har en student med sig, men det är tyvärr svårt att få till, säger Tina.

Att handleda är stimulerande för Tina, både yrkesmässigt och personligen. Hon tycker det är viktigt att vara en god förebild och att studenterna redan på ett tidigt stadium får veta att de kan göra skillnad, och att gott bemötande räknas och kan vara mycket betydelsefullt.
– Jag har en hemsjukvårdspatient som fortfarande talar med varma ord om mötet hon hade med två läkarstudenter för två år sedan.

Tina, som är först ut på CeFAM:s Lärandeblogg, hoppas att bloggen ska bidra till en känsla av att studenter, handledare och lärare har mer kontakt med varandra och får insyn i varandras vardag.
– Mycket viktigt arbete pågår i det tysta runt om på våra vårdcentraler. Det behöver lyftas fram. Det här kan bli en bra reflektionsyta, ett forum för att testa och dela med sig av tankar och idéer. Det ska bli roligt, säger Tina.

TILL BLOGGEN

 

 

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2014-05-27