Undersköterskor

Vi erbjuder fortbildning för dig som är undersköterska i Stockholms län (300 undersköterskor). Fortbildningsaktiviteterna som erbjuds grundar sig bland annat på önskemål från undersköterskor samt verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade, genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier, nätverksmöten.  För undersköterskor och fotterapeuter finns fortbildningssamordnare som arrangerar specifik fortbildning för dessa professioner.

På gång 2016

• Utbildningar 
• Nätverksträffar

Kontaktuppgifter

Marie Hjerpe, undersköterska
E-post: marie.hjerpe@sll.se