Primärvårdskuratorer

Vi erbjuder fortbildning för dig som är kurator i Stockholms län. Fortbildningen och den professionella utvecklingen leds av en socionom som är så kallad FPU-ledare. Fortbildningsaktiviteterna som erbjuds grundar sig bland annat på önskemål från kuratorerna själva samt verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade, genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier, nätverksmöten.
Ett nätverk för primärvårdskuratorernas professionsutveckling och erfarenhetsutbyte bildades på ideell basis redan år 1996. Nätverket utgörs idag av drygt 100 personer.

På gång

• Utbildningar
• Nätverksträffar

Kontaktuppgifter

Marie Nilsson, socionom, FPU-ledare, med dr
E-post: marie.i.nilsson@sll.se