Primärvårdsdietister

Vi erbjuder fortbildning för dig som är primärvårdsdietist i Stockholms län (cirka 90 dietister januari 2014). Fortbildningen och den professionella utvecklingen leds av en primärvårdsdietist som är så kallade FPU-ledare Fortbildningsaktiviteterna som erbjuds grundar sig bland annat på önskemål från primärvårdsdietisterna själva och verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade, genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier, nätverksmöten.

På gång 2016
 

• Utbildningar och nätverksträffar

 

Kontaktuppgifter
 
Åsa von Berens, dietist, FPU-ledare