Fotterapeuter

Vi erbjuder fortbildning för dig som är fotterapeut i Stockholms län (cirka 522 fotterapeuter). Fortbildningsaktiviteterna grundar sig bland annat på önskemål från fotterapeuterna själva samt verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade, genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier och nätverksmöten.

På gång

• Utbildningar: Diabetes för fotterapeuter steg 1 och 2, Hel/halvdagsseminarier för anställda fotterapeuter på vårdcentralen och privata fotterapeuter med avtal.
• Nätverksträffar för fotterapeuter

Kontaktuppgifter

Ann Lindström, fotterapeut, vårdutvecklingsledare, VUL
E-post: ann.lindstrom@sll.se