Distriktssjukgymnaster

Vi erbjuder fortbildning för dig som är sjukgymnast i Stockholms län (cirka 700 sjukgymnaster). Fortbildningen och den professionella utvecklingen leds av en sjukgymnast som är så kallad FPU-ledare. Fortbildningsaktiviteterna som erbjuds grundar sig bland annat på önskemål från sjukgymnasterna själva samt verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade, genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier, nätverksmöten. 

På gång 2016

• Utbildningar: MI-grundkurs, Artroskolan, utbildningsdag fallprevention - Aktiv livsstil hela livet - dessa kurser tillsammans med annan rehabpersonal, Dokumentationskurs/ICF
• Nätverksträffar: Fallprevention, MI, Yoga

Kontaktuppgifter

Anne Claesson, sjukgymnasternas FPU- ledare.
E-post: anne.claesson@sll.se

Är du intresserad av att vara med i något av våra nätverk? Eller vill du kanske starta upp ett nytt nätverk? Kontakta gärna mig!