Distriktsläkare

Vi erbjuder fortbildning för dig som är specialist i allmänmedicin i Stockholms län (cirka 1100 distriktsläkare) och dig som är ST-läkare i allmänmedicin (ca 450). Fortbildningen och den professionella utvecklingen leds av två FPU-ledare. Den organiseras dels i nio geografiska områden av 13 lokala fortbildningssamordnare (FS) och dels med ämnesspecifika vårdutvecklingsledare (VUL) hos oss. Samarbete sker med bland annat, lokalt nätverk av engagerade kollegor, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSF) enhet för stöd till evidensbaserad medicin och Läkemedelskommittén. Fortbildningsaktiviteterna som erbjuds grundar sig bland annat på önskemål från kollegor samt verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade, genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier och  nätverksmöten.

Tillsammans med HSFs enhet för stöd till evidensbaserad medicin genomförs varje år en heldagskonferens för länets allmänläkare. Det finns även ett program för att tillsammans med Akademiska vårdcentraler (AVC) -strukturen bygga upp lokala system med integrerad återkoppling av kvalitetsdata som del i de lokala fortbildningsprojekten. För att genomföra detta finns en kurs i kvalitetsmetoder för fortbildnings- och kvalitetsansvariga vid vårdcentralerna. Även länsövergripande kvalitetsförbättringsprojekt drivs inom kvalitetsbristområden som antibiotikaförskrivning och strokeprevention.

På gång

• Utbildningar 
• Nätverksträffar 

Kontaktuppgifter

Katharina Schmidt-Mende, FPU-ledare
E-post:  katarina.schmidt-mende@sll.se

Lokala fortbildningssamordnare - distriktsläkare 

Nordost och Norrtälje
Lovisa Jäderlund Hagstedt, Norrtälje Södra Vårdcentral
E-post: lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se

Alexander Hedman, Mörby vårdcentral
E-post: alexander.hedman@sll.se


Nordväst
Mattias Schmidt, Råsunda vårdcentral 
E-post: mattias.schmidt@sll.se

Mashair Badume, Capio vårdcentral Solna
E-post: mashair.badume@capio.se

Sydväst och Södertälje
Pierre Bergensand, Stuvsta vårdcentral
E-post: pierre.bergensand@stuvstavc.se

Sydost
Kajsa Sundqvist, Boo vårdcentral
E-post: kajsa.sundqvist@sll.se

Jacob Lagercrantz, Rudans Vårdcentral
E-post: jacob.lagercrantz@ptj.se

Västerort
Åsa Sjödin Leufvén, Tranebergs vårdcentral
E-post: asa.sjodin-leufven@sll.se

Helena Alfredsson, Tranebergs vårdcentral
E-post: helena.alfredsson@sll.se


Stockholm Centrala stan
Jenny Sylwan, S:t Eriks vårdcentral
E-post: jenny.sylwan@steriksvardcentral.se

Jessica Freundenthal, Kungsholmsdoktorn
E-post: jessica.freudenthal@kungsholmsdoktorn.se

Södra Stockholm
Sarah Eklöf, Söderdoktorn
E-post: sarah.eklof@soderdoktorn.se eller sarah.eklof@sll.se