Distriktsarbetsterapeuter

Vi erbjuder fortbildning för dig som är arbetsterapeut i Stockholms län (cirka 170 arbetsterapeuter). Fortbildningen och den professionella utvecklingen leds av en FPU-ledare. Fortbildningsaktiviteterna som erbjuds grundar sig bland annat på önskemål från arbetsterapeuterna själva samt verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade, genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier och nätverksmöten.

På gång 2016

  • BOA Artrosskola
  • Kognitiv utbildning på StocKK 
  • Bedömning av arbetsförmåga, introduktion i att använda WRI, AWP,AWC och WEIS
  • Handrehabilitering
  • Arbetsförmåga

Gå in under kurser så hittar du fler utbildningar och aktuella datum!

 

Kontaktuppgifter

Anne Claesson,  FPU- ledare.
E-post: anne.claesson@sll.se

Är du arbetsterapeut och verksam inom Stockholms läns landstings primärvård och intresserad av att vara med i något av våra nätverk? Eller vill du kanske starta upp ett nytt nätverk? Hör av dig!