Prevention och behandling av mat- och näringsproblem bland äldre och svårt sjuka

Genom vårdutvecklingsplanen blir du rustad för att lösa problem du kan möta i ditt arbete med undernäring. Du får stöd och verktyg för att genomföra nutritionsbedömningar, sätta in lämpliga åtgärder.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Äldres hälsa
Målgrupp:
Alla
Datum:
2012-11-28

Filer