1. Astma och allergisk rinit

  Publicerad:
  2012-11-15
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 2. Diabetesansvarig distriktssköterska/sjuksköterska i primärvård

  Publicerad:
  2014-03-11
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

   

  Denna vårdutvecklingsplan har tagits fram som ett stöd för dig som distriktssköterska/diabetessjuksköterska i vården av personer med typ 2-diabetes.

  Omvårdnad vid diabetes omfattar patientutbildning och stöd med syfte att göra personen delaktig i vården och ge denne möjlighet att fatta välgrundade egenvårdsbeslut. 

   

 3. Hälsosamtal med 75-åringar

  Publicerad:
  2012-11-15
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

 4. KOL

  Publicerad:
  2012-11-15
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 5. Patienter med bensår 2013

  Publicerad:
  2013-08-16
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 6. Prevention och behandling av mat- och näringsproblem bland äldre och svårt sjuka

  Publicerad:
  2012-11-28
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 7. Säker läkemedelsanvändning för äldre i primärvården 2013

  Publicerad:
  2013-11-27
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 8. Sömnproblem

  Publicerad:
  2012-11-15
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 9. Stöd i arbetet med våldsutsatta kvinnor

  Publicerad:
  2012-11-29
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 10. Tobaksavvänjning

  Publicerad:
  2013-10-11
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 11. Vårdutvecklingsplan och kvalitetsindikationer: Urininkontinens hos kvinnor

  Publicerad:
  2014-08-22
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Ända från 20-års ålder upp till ålderdomen är urininkontinens hos kvinnor ett folkhälsoproblem som påverkar livskvaliteten och det sociala livet för dem som drabbas. Ett gott bemötande och vård av hög kvalitet till de kvinnor som söker vård pga. urininkontinens borde vara en självklarhet inom den svenska primärvården.

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer avser att höja kvaliteten och kvalitetssäkra mötet med kvinnor som söker för inkontinens. Men hjälp av planen kan kvaliteten på verksamheten och vården även utvärderas och vid behov förbättras.