Våld i nära relationer

Enheten arbetar med att förse hälso- och sjukvård- samt tandvård med kunskap om våld i nära relationer i syfte att öka personalens beredskap i mötet med vuxna och barn som är, eller har varit utsatta för våld av närstående. Våld är vanligtvis inte den explicita orsaken till att människor söker vård. Att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt för våld och veta hur processen för fortsatt omhändertagande ser ut är därför centralt.

Våld i nära relationer 2 BANNER

Vi VILL:

 • Bidra till att förebygga ohälsa och främja hälsa hos människor som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer och som uppsöker vård oavsett orsak.
 • Bidra till öka kunskapen hos personal om våld i nära relationer så att de i högre grad och ställer frågor vid misstanke om våld.
 • Bidra till att samordna hälso- och sjukvårdens resurser inom området.

Vi GÖR:

 • Utvecklar, genomför och följer upp utbildningar, workshops och handledning.
 • Tar fram regionalt vårdprogram för våld i nära relationer.
 • Är ett verksamhetsstöd vid implementering av aktuella riktlinjer.
 • Verkar som expertstöd för hälso, sjukvård- och tandvård inom Stockholms läns landsting, oavsett driftsform.
 • Tar fram evidensbaserad kunskap och arbetar med metodutveckling.
 • Samordnar hälso- och sjukvårdens resurser inom området.
 • Arbetar med kommunikation och informationsspridning.
 • Samverkar med myndigheter, organisationer, kommuner och landsting.

Kontakt
Ylva Elvin Nowak, fil dr, bitr verksamhetschef, APC och enhetschef, Våld i nära relationer:
e-post: ylva.elvin-nowak@sll.se

Catharina Alsten, vårdutvecklare:
e-post: catharina.alsten@sll.se