FaR-kurs för friskvården


Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse?
Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig!

Kursdatum och tid:
19/10, kl. 9-16 (Stockholms Idrottsförbund, Vretenvägen 4, Solna Strand)
eller
6/12, kl. 9-16 (Stockholms Idrottsförbund, Vretenvägen 4, Solna Strand)

Målgrupp: Utbildade och verksamma ledare/instruktörer med färdighet inom fysisk aktivitet.
- Mottagare (föreningskanslist, receptionist eller motsvarande) av personer som fått ett FaR
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Innehåll:
• Fysisk aktivitets betydelse för hälsan
• Förändringsprocesser
• FaR metoden
• Praktiska övningar
• Kommunikation, motivation, bemötande
• Stockholms FaR-ledarnätverk
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
• Förstå vikten av bemötande och intensitetsnivå
• Lotsa till lämplig aktivitet med hjälp av receptet
Kostnad:
Kostnadsfri, vi bjuder på fika. Dokumentation ingår.
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan eller Vretenvägen 4, Solna Strand. Se info ovan vilken adress som gäller vilket datum.
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 600 kr. Debiteras om avbokning sker senare än 4/5 kurs 1, 16/8 kurs 2, 11/10 kurs 3, 29/11 kurs 4 och ej kan styrkas med läkarintyg.