Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering (Fullbokad)


Kursen har nått mer än hälften av primärvårdens neuroteam. Nu kommer den igen. Ta chansen och delta med ditt team! Du som arbetar i primärvårdens neuroteam erbjuds kursen om hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen!

Kursdatum och tid:
11-12/4 kl.8:30-16:30 samt uppföljning med strokesamordnarna ute hos teamen under vt 2018.

Målgrupp: Neuroteam, minst två med olika professioner, optimalt om hela teamet deltar.

Sista anmälningsdatum 20/3

OBS! Antagningsbesked ges senast 27 mars

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Rehabilitering
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Kurator, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Logoped
Innehåll:
Att erhålla fördjupad kunskap i hjärnskaderehabilitering och teamarbete
Lärandemål:
Bedöma:
• omfattning av förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser
• behov av rehabilitering avseende kognition, beteende, emotion och insikt
Tillämpa:
• evidensbaserade träningsmetoder
• teamprocessen
Föreläsare:
Kliniker och forskare från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm Neuroteam från primärvården i SLL. Strokesamordnarna, Akademiskt primärvårdscentrum
Kostnad:
2400 kr exkl moms
I avgiften ingår:
Fika fm/em och frukt ingår. Kursintyg erhålls efter avslutad kurs (2,5 dag)
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Carmen Wärlinge, strokesamordnare, tfn 072-524 82 79 eller mail carmen.warlinge@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se tfn 073-05 05 612
Adress:
Alfred Nobels allé 23. Uppföljning ute hos teamen, under vt 2018 med strokesamordnarna
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
204
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer