Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt


Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna genomföra en nutritionsbedömning, sätta in lämpliga åtgärder och vid behov förskriva rätt kosttillägg. Du blir också rustad för att lösa problem som du kan möta i ditt arbete

Kursdatum och tid:
12/9+24/10 FULLBOKAD

Kursen omfattar 2,5 dagar, datum för uppföljning bestäms vid kursstart.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Nutrition, Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska
Innehåll:
• Rutiner för identifiering, analys, åtgärder och uppföljning vid nutritionsproblem.
• Näringsbehov, måltidsordning och berikning av maten.
• Utbud av kosttillägg och förskrivningsrutiner.
• Diskussion, analys och reflektion över patientens nutritionsproblem utifrån en studieuppgift.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• identifiera risk för undernäring
• bedöma och analysera den äldres nutritionsproblem samt planera och utföra åtgärder i samråd med patienten
• förskriva kosttillägg
• följa upp och utvärdera resultatet av vidtagna åtgärder.
Föreläsare:
Josefin Appelstam, leg. dietist, Aleris rehab, Elisabeth Knudsen, HSF, Jenny Lindrot, leg dietist, vårsutvecklingsledare på APC och Liisa Samuelsson, distriktssköterska och vårdutvecklingsledare på APC
Kostnad:
Kostnadsfri
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Liisa Samuelsson,
e-post: riitta-liisa.samuelsson@sll.se,
tfn: 0707-37 43 91.
Adress:
Alfred Nobels allé 10
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
Sal 515
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Kursen är för dig som är distriktssköterska med specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska. Akademiskt primärvårdscentrums fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer