Svårläkta sår och senkomplikationer efter cancerbehandling


Nätverk Cancer i primärvården bjuder in till en eftermiddag om svårläkta sår med fokus på tumörsår och senkomplikationer vid cancer.

Kursdatum och tid:
19/10, kl. 14-17
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska
Innehåll:
• Lokal sårbehandling av symtom, gäller även svårläkta sår generellt
• Tumörsår – bakgrund, symtom och behandling
• Lokal sårbehandling av symtom (gäller även svårläkta sår generellt)
• Hudbiverkningar av strålbehandling och målsökande behandling vid cancer
• Kartläggning av sårbehandling vid tumörsår idag i primärvården – hur fungerar sårbehandling, överrapportering (samverkan med andra vårdenheter), sårordinationer, ansvarsfördelning, vart vänder man sig vid problem?
• Kort om senkomplikationer efter olika behandlingsformer vid cancer

Föreläsare:
Liselott Sahlberg, Samordnande kontaktsjuksköterska och regional processledare i omvårdnad för Hudcancerprocessen, Specialistsjuksköterska i cancervård, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
CaPrim, Akademiskt primärvårdscentrum
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
camilla.svensson@sll.se alt nazmije.kelmendi@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer