Cancer i primärvården


Välkommen till en heldag som erbjuder fördjupningskunskaper om cancer. Denna kurs riktar sig till allmänläkare, distriktssköterskor och sjuksköterskor på vårdcentral med specialintresse för cancersjukdomar.

Kursdatum och tid:
8/11 kl. 8:30-16:30
eller
6/12 kl. 8:30-16:30
(frukost mellan 8:30-9:00)
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Interprofessionellt samarbete
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Sjuksköterska
Innehåll:
Utbildningen är ett samarrangemang mellan CaPrim (Nätverk Cancer i primärvården) och RCC (Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland) inom ramen för standardiserade vårdförlopp (SVF).
Processledare från RCC undervisar om tidig diagnostik och utredning vid cancermisstanke.
Programmet innehåller bland annat:
• Föreläsningar om cancerdiagnoserna tjock- och ändtarm, prostata, lunga, melanom och okänd primärtumör.
• Även radiologi, teledermatoskopi och tema patientfall diskuteras.
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
APC tillsammans med RCC
Kontaktperson:
Anmälan sker till: Marika Larsson Lundgren e-post: marika.larsson-lundgren@sll.se
Adress:
Grev Turegatan 30
Rum:
GT30
Kommentarer:
Information till Vårdcentralschef: För att möjliggöra medarbetares deltagande i denna angelägna utbildning utgår en ekonomisk ersättning på 7500kr för ett team per vårdcentral. Allmänläkare ersätts med 5000 kr och sjuksköterskor med 2500 kr. Ersättning utbetalas efter genomförd utbildning mot faktura till RCC, senast den 20 december 2017: HSF, Ref. 1500/760, Box 120 81, 102 23 Stockholm.