NYHET 2017: Motiverande Samtal - MI introduktion för chefer i primärvården


Är du intresserad av att känna till vad MI är och vilka fördelar det kan finnas med att utbilda sig i MI?
Funderar du kring vad som behövs/rekommenderas och vad som erbjuds av APC för att medarbetare, efter avslutad grundkurs i MI, ska kunna upprätthålla sin MI- kompetens?
Då kan denna introduktion vara något för dig.

Kursdatum och tid:
6/11 kl. 13:30-16:30
Målgrupp är chefer i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Innehåll:
• Teori om bakgrund och basbegrepp MI varvat med praktiska övningar
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Känna till bakgrund och basbegrepp MI
• Prova på några MI-färdigheter
Föreläsare:
Nina Nabb, leg. dietist, MI-ambassadör, Rehab Nordost Täby
Anne Claesson och Susanne Hellström, APC, medlemmar MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Kostnad:
Kostnadsfri
I avgiften ingår:
Fika
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Anne Claesson, e-post: anne.claesson@sll.se och Susanne Hellström, e-post: susanne.m.hellstrom@sll.se
Adress:
Mörby VC/AVC Golfvägen 8
Ort/Område:
Mörby Centrum
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer