Fortbildning om äldremottagning i primärvården


Har du startat upp äldremottagning eller ska göra det? Vi erbjuder fortbildning om vanligt förekommande problem hos äldre, några enkla verktyg som kan ha stor effekt. Dagen inleds med information för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och avslutas med goda exempel på strukturerad äldremottagning i länet.

Kursdatum och tid:
19/10 kl. 9-16.00 + uppföljning ½ dag den 8/11 eller 16/11

Målgrupp: Distriktssköterskor/sjuksköterskor i primärvården som arbetar med äldremottagning
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
09.00 – 09.10 Välkommen, presentation
09.10 – 09.30 Information från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Lena Lundh DSK, med. dr.
09.30 – 09.50 Erfarenheter av hälsosamtal med personer som är 75 år. Lena Lundh DSK, med. dr.
09.50 – 10.20 Fallprevention/ fysisk aktivitet och äldre. Anne Claesson, leg. sjukgymnast.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.10 Läkemedel och äldre. Annica Lagerin DSK med dr
11.10 – 11.40 Tobaksbruk och äldre. Lena Lundh, DSK, med.dr.
11.40 – 12.40 Lunch (ingår ej)
12.40 – 13.00 Samordnad individuell plan (SIP) Hanna Vidsten DSK, HSF
13.00 - 13.30 Kost och näring till äldre. Liisa Samuelsson, DSK med. mag.
13.30 – 14.00 Depression/riskbruk alkohol och äldre. Jeanette Westman, DSK, med.dr.
14.00 - 14.20
14.20 – 14.40 Kognitiv svikt. Liisa Samuelsson, DSK, med. mag.
14.40 – 15.00 Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA) Gunilla Benner Forsberg, utredare HSF.
15.00 – 15.45 Exempel – äldremottagningar i länet.
15.45 – 16.00 Avslutning, arbetsuppgift till uppföljningen.
Uppföljningseftermiddag den 8/11 eller 16/11 bokas den 19/10

Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha kunskap om:
• Hur identifierar vi risker/problem hos äldre
• Några vanligt förekommande problem hos äldre
• Enkla verktyg för att bedöma risker
• Stöd i att strukturera arbetet på en äldremottagning

Kostnad:
Kostnadsfritt
Arrangör:
APC i samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Kontaktperson:
För mer information kontakta Lena Lundh tfn: 070 -165 51 82 eller e-post lena.k.lund@sll.se eller Liisa Samuelsson e-post riitta-liisa.samuelsson@sll.se
Adress:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Magnus Ladulåsgatan 63A
Rum:
Rum Hornstull
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer