Erika Berggren

Befattning/ansvarsområde
Vårdutvecklingsledare för Akademiskt och pedagogiskt stöd

Telefonnummer
070-4846951

Mobilnummer
070-4846951

Yrke/profession
Distriktssköterska, med. dr.

Arbetstider
tisdag-torsdag


Kort presentation
Inriktning interprofessionell(IP)fortbildning och samverkan, akademiskt och pedagogiskt stöd. Utvecklat ConPrim modellen som stöd för IP i primärvården. Länk finns på hemsidan till ett webbaserat IP fortbildningsprogram om hemsjukvård, teamarbete, nutrition och palliativ vård.

Akademiska meriter
Magister, medicine doktor