Görel Rasjö Wrååk

Befattning/ansvarsområde
strokesamordnare, fortbildningssamordnare

Telefonnummer
0730 516 418

Mobilnummer
0730 516 418

Yrke/profession
Distriktssköterska

Arbetstider
tisdagar och onsdagar


Kort presentation
Arbetar: 10% som fortbildningssamordnare för Huddinge/Flemingsbergs AVC-område. 30% som strokesamordnare för SLL. 60% som DSK på Storvretens VC.

Akademiska meriter
Magisterexamen i vårdvetenskap