Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

 1. Web redaktör EK gruppen, fortbildningssamordnare i sydvästra Sto, pierre.bergensand@cefam.se
 2. Vårdutvecklingsledare inom palliativ vård inriktning nutrition, erika.berggren@sll.se
 3. FPU-ledare fysioterapeuter , anne.claesson@sll.se
 4. Projektledare HPÖ och FaR, eva.flygare.wallen@ki.se
 5. Vårdutvecklingsledare, riskbruk alkohol, MI Motiverande samtal, , susanne.m.hellstrom@sll.se
 6. vårdutvecklingsledare, marie.hjerpe@sll.se
 7. Vårdutvecklingsledare RGS webb/Fortbildningssamordnare Liljeholm, marika.larsson-lundgren@sll.se
 8. Vårdutvecklingsledare diabetes, jenny.lindrot@sll.se
 9. Fotterapeut/lärare/VUL, ann.lindstrom@sll.se
 10. FPU ledare för distriktssköterskor och sjuksköterskor , lena.k.lund@sll.se
 11. Vårdutvecklingsledare diabetes, marianne.pegelow@sll.se
 12. strokesamordnare, fortbildningssamordnare, gorel.rasjo-wraak@sll.se
 13. Vårdutvecklingsledare Astma KOL och tobak, maria.rosengren@sll.se