Kunskapsteam: Övervikt och fetma

Vill du göra mer för dina patienter med övervikt/fetma? Tycker du att det är ett komplext område? Är du intresserad av att praktiskt omsätta handlingsprogrammet övervikt och fetma (HPÖ). Kontakta vårt kunskapsteam.

Hoppande dam

VI ÄR
ett interprofessionellt kunskapsteam som är specialister på:

 • Handlingsprogram övervikt och fetma, (HPÖ).
 • Motiverande samtalsteknik (MI).

Vi är till för dig som arbetar med barn och vuxna, såväl inom hälso- och sjukvården (oavsett driftsform) som elevhälsa och friskvård i Stockholms län. Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

VI VILL

 • Bidra till en jämlik hälsa och minska övervikt och fetma i befolkningen.
 • Uppmärksamma riskgrupper.

VI GÖR

 • Utvecklar, genomför och utvärderar utbildningar.
 • Erbjuder handledning till primärvårdsrehab som genomför gruppbehandling efter fetmakirurgi. 
 • Erbjuder stöd på plats utifrån önskemål.
 • Medverkar till att utveckla material som stöd för arbetet i HPÖ.
 • Följer forskning och utveckling inom området.
 • Deltar i att ta fram och utvärdera lokala, regionala och nationella dokument.
 • Sprider information via webbplatser och nyhetsbrev.


HPÖFargänget WEBB

Några av oss som arbetar i kunskapteamen: Övervikt och fetma samt Fysisk aktivitet på recept.

KONTAKT

Eva Flygare Wallén, fil dr, teamkoordinator
e-post: eva.flygare-wallen@sll.se

Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare, sjukgymnast
e-post: cecilia.berg@sll.se

Sofia Trygg-Lycke, vårdutvecklingsledare, specialistsjuksköterska
e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Katri Harcke, vårdutvecklingsledare, distriktsköterska, diabetes- och astma/kolsjuksköterska
e-post: katri.harcke@sll.se

Anna Bohlin, vårdutvecklingsledare, specialistsjuksköterska HPÖ
e-post: anna.bohlin@sll.se  

Efva Forssell, vårdutvecklingsledare, dietist
e-post: efva.forssell@sll.se 

KONTAKT - Hälsan spelar roll

Elinor Sundblom, projektledare, e-post: elinor.sundblom@sll.se

Helena Bergström
, e-post: helena.bergstrom@sll.se
E
va Flygare Wallén, e-post: eva.flygare-wallen@sll.se 

Aktuella utbildningar 

Länk till kurssidan - välj Levnadsvanor i ämnesraden. 

"Boka vi kommer" - Vi erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats. Kontakta någon i vårt kunskapsteam.


Läs mer om aktuell forskning om övervikt och fetma samt hitta material på Vårdgivarguidens hemsida:


Hälsosamma levnadsvanor efter fetmakirurgi
I ett kommande projekt ska gruppledare vid primärvårdsrehab utbildas för att kunna erbjuda gruppbehandling till patienter som tidigare genomgått fetmakirurgi. Målet är att ge stöd till hälsosamma levnadsvanor vid nya förutsättningar. Sex primärvårdsrehab i Flemingsberg, Haninge och Södertälje deltar. Grupper startar årsskiftet 2018/2019.

Mer och mindre
Föräldrar har ofta många frågor om barns övervikt som de funderar på. I utbildningen mer och mindre får du som jobbar på BVC och BUMM stöd och verktyg kring bra matvanor och fysisk aktivitet för att kunna stötta föräldrar med barn 2-6 år.

Hälsan spelar roll
En helt ny utbildning ”Hälsan spelar roll” kommer erbjudas personal inom kommunens LSS-verksamhet i syfte att stärka egenmakt och hälsosamma val för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumdiagnoser. ”Hälsan spelar roll”, som bygger på den amerikanska förlagan Health Matters, ska utvecklas, anpassas och utvärderas efter svenska förhållanden.

Ny e-kurs om funktionsnedsättning för primärvården
Kursen "Möta patienter med funktionsnedsättning" ger ökad förståelse och redskap i mötet med vuxna patienter med intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning. Läs mer.

Tips! Lyssna på Funka olika-podden och avsnittet där Eva Flygare Wallén pratar om utmaningen kring matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning och hur vi skapar en bättre hälsa för dem. Lyssna här.